Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED wraz z dyrekcją Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu zorganizowała w dniu 1.02.2024 r. warsztaty z zakresu „Zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia.”.

W warsztatach udział wzięli lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni szpitala. Wykłady, stanowiące jeden z elementów warsztatów poprowadzili: ekspert ds. prawa dr Karolina Librotn i dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali  materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełnili anonimową ankietę ewaluacyjną. Wypowiedzi uczestników w niej zawarte wskazują na duże zainteresowanie prezentowaną tematyką, która stanowi odpowiedź na oczekiwania sektorów ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne warsztaty poświęcone tematyce Polityki Compliance.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Szpitala za udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas Poland