6 marca na stronie internetowej RCL opublikowano kolejną wersję projektu ustawy. Autorzy projektu uwzględnili niektóre z postulatów strony społecznej (Fundacji im. Stefana Batorego). Z ważniejszych zmian należy wskazać:

➡ rozszerzenie katalogu naruszeń prawa, które stanowią zakres przedmiotowy procedur zgłaszania nieprawidłowości o wolności i prawa człowieka, korupcję, handel ludźmi oraz prawo pracy;
➡ zmianę tytułu ustawy – z ustawy o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa na ustawę o ochronie sygnalistów;
➡ sygnalista (wobec którego dopuszczono się działań odwetowych) będzie mieć prawo do odszkodowania w wysokości nie niższej niż dwunastokrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia;
➡ przedłużono termin wejścia ustawy w życie – podmioty będą miały 3 miesiące od dnia ogłoszenia ustawy na wdrożenie procedur przyjmowania zgłoszeń wewnętrznych.

Więcej na temat planowanych zmian możecie się Państwo dowiedzieć w trakcie warsztatów prowadzonych przez naszych ekspertów w ramach projektu MedKompas.