System polityki compliance początkowo pojawiał się tylko w zagranicznych instytucjach. Dostrzegały one znaczenie zapewnienia zgodności działań z obowiązującym prawem i zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem danej działalności. Obecnie na Zachodzie zalety polityki compliance docenia coraz większa ilość podmiotów, a rozmiary działów compliance rosną od jednoosobowego stanowiska pracy do potężnych departamentów o złożonej strukturze. Ciągły rozwój gospodarczy i międzynarodowe kontakty polskich przedsiębiorstw coraz częściej skłaniają je do wdrażania systemu compliance do swoich strukturach organizacyjnych.

Czym właściwie jest polityka compliance?

Polityka compliance to system zapewniający zgodność działań danej organizacji z obowiązującymi normami wewnętrznymi i zewnętrznymi. System ten zapewnienia zgodności działania podmiotu z prawem, zmniejszając tym samym ryzyko złamania przez przedsiębiorcę obowiązującego prawa. Wdrożenie polityki compliance pozwala na znaczne ograniczenie ryzyka działalności, wzmocnienie konkurencyjności i pozycji na rynku poprzez stosowanie zasad przejrzystej współpracy, jak również ułatwia kontakty z innymi, poprawia wizerunek firmy i pozwala potencjalnym kontrahentom darzyć naszą firmę zaufaniem.

Compliance ma więc służyć uniknięciu wszelkich zagrożeń, jakie mogą dotknąć podmiot w wyniku niedostosowania jego działalności do norm prawnych i obowiązujących standardów.

Pomyślne wprowadzenie systemu compliance wymaga, aby poszczególne kroki były dostosowane do potrzeb konkretnej organizacji oraz podjęte w odpowiednim czasie. Ich celem jest uświadomienie, zarówno kierownictwu, jak i szeregowemu pracownikom i współpracownikom, że system compliance jest nieodzownym elementem nowoczesnego biznesu.

Podstawowym zadaniem tego systemu jest udostępnienie przedsiębiorcy narzędzi pozwalających na bezpieczną współpracę.

Odpowiedzią branży wyrobów medycznych na rosnącą potrzebę regulacji w zakresie bezpiecznej współpracy z przedstawicielami rynku ochrony zdrowia jest samoregulacja wyrażona w postaci Kodeksu Etyki.

Kodeks Etyki Izby POLMED opisuje rzeczywistość w relacjach: biznes – ochrona zdrowia, przedstawiając rekomendowane rozwiązania.