PROGRAM WARSZTATÓW

Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia.

Część I:

Prelegent: dr Dariusz Bąk, ekspert projektu MedKompas, Akademia Leona Koźmińskiego; Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych

ZAGADNIENIA:

Kształtowanie etycznych standardów w organizacji

 • Nieformalne zasady moralne a formalne reguły etyczne
 • Instytucjonalizacja etyki:
 • kodeksy etyki zawodowej (przykł. Kodeks Etyki Lekarskiej)
 • kodeksy branżowe (przykł. Kodeks Izby POLMED)
 • kodeksy organizacyjne – o potrzebie samoorganizacji
 • Dylematy etyczne i ryzyko nieprawidłowości
 • Standardy etyczne w relacjach z wybranymi grupami interesariuszy jednostek ochrony zdrowia
 • Regulacje i procedury – wprowadzenie do zarządzania ryzykiem nieprawidłowości (system compliance)

Część II:

Prelegent: dr Karolina Libront, ekspert prawny projektu MedKompas , prawnik

Zagadnienia prawne dotyczące zagrożeń korupcyjnych w jednostce leczniczej

 • Prawne trendy dotyczące compliance:
  • Badania dotyczące ryzyk korupcyjnych
  • Trendy międzynarodowe związane z ustawodawstwem przeciwkorupcyjnym
  • Projekt ustawy o jawności życia publicznego
 • Odpowiedzialność karna i zawodowa
  • Łapownictwo czynne i bierne
  • Płatna protekcja
  • Nadużycie władzy i zaufania
  • Przestępstwa związane z przetargiem publicznym
  • Zakaz nieuprawnionej reklamy
  • Sankcje pozakarne
 • Dobre praktyki w zakresie współpracy jednostki leczniczej z biznesem
  • Typy interakcji oraz akty prawne, które je regulują
  • Bezpieczne relacje z przedstawicielami medycznymi
  • Bezpieczne zamówienia publiczne
 • Case study

Przewidywany czas trwania warsztatów: 2, 5 godziny;   Przerwa kawowa: 10 minut

Najbliższe warsztaty

Wyświetl wszystkie