MedKompas to inicjatywa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, której głównym założeniem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia. Projekt MedKompas prowadzony jest w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative, będącego częścią umowy podpisanej przez Bank Światowy z firmą Siemens AG. MedKompas Poland autorstwa Izby POLMED jest pierwszym tego typu projektem na polskim rynku ochrony zdrowia.

Izba POLMED po raz pierwszy otrzymała fundusze na prowadzenie projektu MedKompas w 2010 r. Dzięki temu przez cztery lata przeprowadzonych zostało 76 warsztatów edukacyjnych dotyczących etycznych i prawnych standardów współpracy pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia, przeszkolonych zostało 2439 osób. W ramach projektu Izba zorganizowała liczne konferencje oraz uczestniczyła w wydarzeniach branżowych prowadząc ogólnopolską kampanię promująca transparentne relacje na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny. Finansowanie pierwszego etapu projektu zakończyło się we wrześniu 2014 r.

Od 2014 r. OIGWM Polmed realizowała drugą edycję projektu MedKompas. W ramach projektu prowadzone były warsztaty „Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia  z przedstawicielami przemysłu medycznego oraz kampania promująca etyczne relacje w ochronie zdrowia. Natomiast całkowicie nowym elementem było stworzenie uniwersalnego zestawu dokumentów dla placówek ochrony zdrowia stanowiących podstawę do wprowadzenia systemu compliance oraz przeprowadzenie w pięciu wybranych szpitalach pilotażowego wprowadzenia takiego systemu.

W 2019 r. Izba Polmed, po raz trzeci,  dostała finansowanie na dalszą realizację projektu MedKompas. Obecna edycja  projektu, który potrwa do końca września 2023, koncentruje się na działaniach edukacyjnych w ramach, których prowadzone są warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych oraz na wdrożeniach systemu antykorupcyjnego w 21 państwowych placówkach ochrony zdrowia.