Jak wygląda proces wdrażania systemu compliance w szpitalu w ramach projektu MedKompas?

W ramach projektu zespół ekspertów MedKompas opracował uniwersalny zestaw wzorcowych dokumentów stanowiący podstawę do wprowadzenia systemu compliance w dowolnej placówce ochrony zdrowia. Taki system, gdy zostanie odpowiednio wprowadzony,  pomaga kontrolować sytuację i zapewnia podmiotowi działanie zgodnie z obowiązującym prawem, standardami etycznymi i normami. Eliminuje tym samym szereg ryzyk, w tym zagrożenia korupcyjne.

Zestaw wzorcowych dokumentów składa się z:

  • podręcznika opisującego funkcjonowanie systemu compliance w szpitalu,
  • kodeksu etyki dla placówek ochrony zdrowia,
  • rekomendowanych wzory umów.

W przyszłości z tych wzorców będzie mogła skorzystać każda placówka ochrony zdrowia, która będzie chciała wdrożyć u siebie system compliance.

Pierwszym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb placówki pod kątem wprowadzenia systemu compliance. Analiza obejmuje przeprowadzenie ankiety i zbadanie faktycznych potrzeb danego szpitala i jego pracowników.

Uwzględniając fakt, że potrzeby każdej placówki w zakresie compliance mogą być różne, wzory są modyfikowane przystosowywane do indywidualnych potrzeb szpitala.

Po odpowiedniej adaptacji wzorcowych dokumentów i wprowadzeniu zmian w już istniejących następuje pilotażowe wdrożenie systemu compliance.

Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance jest przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowowprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu.

Zespół MedKompas monitoruje funkcjonowanie systemu w danym szpitalu przez rok od jego wprowadzenia. Jest to czas, w którym szpital może korzystać z pomocy ekspertów w razie, gdyby pojawiły się ewentualne pytania czy wątpliwości.

Projekt MedKompas przewiduje dostosowanie bazowego zestawu dokumentów i pilotażowe wdrożenie systemu compliance w trzech wcześniej wytypowanych placówkach ochrony zdrowia.