Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED jest największą i najbardziej reprezentatywną organizacją, działającą na polskim rynku wyrobów medycznych. Reprezentuje firmy członkowskie wobec organów państwowych, samorządowych czy instytucji społecznych. Przedstawia decydentom opinie dotyczące praktyki gospodarczej, projektów aktów prawnych, proponując także własne rozwiązania, oparte na wiedzy i długoletniej praktyce działania na rynku opieki zdrowotnej w Polsce.

Jednym z głównych celów Izby POLMED jest poprawa dostępu pacjentów i lekarzy do innowacyjnych technologii medycznych. Izba stara się przekonywać opinię publiczną i decydentów, że wzrost znaczenia innowacyjnych technologii medycznych przekłada się na wzrost gospodarczy. Konsekwentnie popiera i angażuje się w kampanie społeczne, których celem jest szeroko rozumiana poprawa funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce.

Izba POLMED jednoczy firmy działające w branży medycznej w staraniach zmierzających do stworzenia przyjaznego i transparentnego środowiska biznesowego. Mamy nadzieję, że Kodeks Etyki w biznesie, opracowany przez naszą organizację, okaże się drogowskazem w kontaktach przedstawicieli rynku wyrobów medycznych z przedstawicielami placówek ochrony zdrowia.

Izba prowadzi działalność szkoleniową, informacyjną i doradczą. Jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Wyrobów Medycznych EUCOMED z siedzibą w Brukseli.