Dlaczego w systemie ochrony zdrowia potrzebny jest system compliance?

Obecnie, wiele firm, organizacji i przedsiębiorstw postrzega politykę compliance, jako nieodzowny element zarządzania firmą. Narzędzia będące częścią polityki compliance (tj. kodeksy etyczne, regulaminy itp.) stają się coraz bardziej powszechne i zyskują na znaczeniu. W świecie biznesu coraz częściej spotykamy regulacje dotyczące m.in. kontaktów z klientami, zgłaszania nadużyć wewnętrznych czy konfliktów interesów.

Ochrona zdrowia, podobnie jak inne sektory, narażona jest na występowanie zachowań zabronionych prawem, czy też sprzecznych z normami etycznymi i społecznymi. Zarządzający placówkami niejednokrotnie gubią się wśród skomplikowanych i rozrzuconych po różnych aktach prawnych regulacjach. W przypadku podmiotu leczniczego, utrata reputacji i zaufania, jest równie, a nawet bardziej szkodliwa niż w przypadku firmy. Z punktu widzenia społecznego, głównym zadaniem jednostki ochrony zdrowia jest leczenie i ratowanie ludzkiego życia. Zatem każdorazowe zachowanie niezgodne z prawem, etyką czy standardami moralnymi, jest w tym przypadku bardziej napiętnowane, niż w przypadku firm i innych podmiotów, których działalność z góry określa się jako zarobkową. Placówka ochrony zdrowia to szczególne miejsce, które powinno cieszyć się nienaganną opinią i dużym zaufaniem społecznym, dlatego też polityka compliance powinna znaleźć tu powszechne zastosowanie. 

System compliance, jako system profilaktyki czy zarządzania ryzykiem, jest narzędziem, które należy stosować w sposób racjonalny. Taki system musi przyjąć formę z jednej strony doradczą, a z drugiej strony zaradczą. Ważne jest więc, aby system compliance był dostosowany do indywidualnych potrzeb danej placówki czy organizacji.