Projekt MedKompas Poland prowadzony jest w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative. Jego efektem było zatwierdzenie budżetu w wysokości 100 mln USD na działania przeciwdziałające korupcji i promujące etyczne zasady współpracy, jak również dzielność edukacyjno-szkoleniową.

Fundusze w ramach Programu Siemens Integrity Initiative przeznaczane na dziania antykorupcyjne są przyznawane od 2009 r. w kolejnych turach finansowania:

First Funding Round (2009) – pierwsza tura finansowania

O finansowanie zgłoszonych projektów w pierwszym etapie programu Siemens Integrity Initiative aplikowało 300 organizacji non – profit z 66 państw świata. Ostatecznie środki otrzymało około 30 organizacji z ponad 20 państw. Wśród tych organizacji znalazła się Izba POLMED z opracowanym projektem MedKompas I.

Second Funding Round (2013) – druga tura finansowania

Finansowanie w ramach program Siemens Integrity Initiative otrzymały 24 projekty z ponad 20 krajów. Łączna suma przekazanego dofinansowania w tej turze sięgnęła 35,554 milionów USD.

Projekt MedKompas II stanowiący kontynuację i rozszerzenie o nowe elementy wcześniej prowadzonego projektu MedKompas I również znalazł się na liście zaakceptowanych projektów.

Third Funding Round (2018) – trzecia tura finansowania

 22 projekty z przeszło 40 krajów otrzymały finansowanie na ich realizację. Łączna suma finansowania wszystkich projektów w tej turze przekracza 25,2 miliony USD.

Projekt MedKompas III ze swoimi nowymi celami i zadaniami  będzie prowadzony w ramach tej tury finansowania w latach 2019-2023

Łączna suma finansowania wszystkich projektów w tej turze przekroczyła 37,7 milionów USD.

MedKompas Poland opracowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED jest jedynym projektem z Polski i jednym z niewielu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który uzyskał dofinansowanie w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative.