2 lutego 2024 roku w ramach projektu MedKompas zrealizowaliśmy kolejne warsztaty z zakresu ” Zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia. „

Tym razem z warsztatami gościliśmy w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w Rzeszowie, który równocześnie zostanie objęty wsparcie w zakresie wdrożenia systemu antykorupcyjnego.

Serdecznie dziękujemy za owocne spotkanie i cieszymy się na dalszą współpracę.