5 czerwca 2023 roku, w hotelu Holiday Inn w Józefowie (k. Warszawy) odbędzie się konferencja naukowa, organizowana przez Zespół Medkompas i Izbę POLMED w porozumieniu z Polską Federacją Szpitali i pod patronatem Polskiej Unii Szpitali Klinicznych.

“Szpitale i ich dostawcy. Jak współpracować dla wspólnego dobra?” – to tytuł tegorocznej konferencji.
Współpraca między szpitalami a ich dostawcami jest kluczowa dla zapewnienia najlepszej opieki medycznej dla pacjentów i wymaga zaangażowania obu stron. Dobre planowanie, komunikacja i współpraca pozwolą na osiągnięcie najlepszych wyników dla pacjentów i wspólnego dobra. Szpitale i dostawcy powinni działać jako partnerzy w procesie zapewniania opieki medycznej.

Szpitale powinny traktować swoich dostawców jako partnerów i pracować z nimi na rzecz uzyskania najlepszych rezultatów dla pacjentów. : Szpitale i dostawcy powinni ponosić odpowiedzialność za swoje działania. Szpitale powinny w pełni przestrzegać zasad etycznych i standardów zawodowych, a dostawcy powinni przestrzegać wszelkich przepisów i norm dotyczących ich działalności.
Równie ważna jest dobra komunikacja, kluczem do udanej współpracy między szpitalem a jego dostawcami jest określenie swoich potrzeb i oczekiwań wobec dostawców oraz przekazywanie informacji na bieżąco. Z kolei dostawcy powinni być otwarci na komunikację i gotowi do reagowania na potrzeby szpitala.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Konferencji!