❓Czy wiesz czym jest konflikt interesów i kiedy do niego dochodzi?

?Konflikt interesów ma miejsce wówczas, gdy człowiek lub organizacja zobowiązany jest do podwójnej lojalności, czyli gdy jego interes własny lub podmiotu, wobec którego ma zobowiązania jest lub może być nie do pogodzenia z interesem innego podmiotu, wobec którego także powinien być lojalny.

?Do konfliktu interesów dochodzi kiedy jakakolwiek współpraca z biznesem ma wpływ na decyzję podejmowane przez pracownika szpitala, np.:

▫️Lekarz jest jednocześnie badaczem przyjmującym wynagrodzenie za prowadzenie badań klinicznych danego leku oraz zasiada w komisji przetargowej, która wpływa na zakupy od firmy sponsorującej te badania;
▫️Lekarz, który napisał artykuł lub wygłosił przemówienie dla firmy X następnie faworyzuje tę firmę przy przetargu na wyroby medyczne;
▫️Lekarz przyjmuje wynagrodzenie za szkolenie pacjentów z przyjmowania leku, na który następnie wypisuje receptę;
▫️Pracownik szpitala współdecydujący o opisie przedmiotu zamówienia w przetargu, w którym bierze udział firma X, jest jednocześnie prezesem stowarzyszenia wspieranego finansowo przez firmę X.