Wymóg obiektywizmu opisany został w rozdziale II a Kodeksu Etyki Lekarskiej  “Związki lekarzy z przemysłem”.

?Art. 51a KEL, pkt 1.
Lekarz nie powinien przyjmować korzyści od przedstawicieli przemysłu medycznego jeżeli może to ograniczyć obiektywizm jego opinii zawodowych lub podważyć zaufanie do zawodu lekarza;

?Art. 51b KEL
Lekarzowi mającemu związki finansowe z przemysłem medycznym nie wolno w żaden sposób odstąpić od podejmowania w pełni obiektywnych decyzji klinicznych lub działania w najlepszym interesie pacjentów i osób biorących udział w badaniach;

?Art. 51c KEL
Lekarz powinien ujawniać słuchaczom wykładów oraz redaktorom publikacji wszelkie związki z firmami lub subwencje z ich strony oraz inne korzyści mogące być przyczyną konfliktu interesów;

?Art. 51d. Lekarz biorący udział w badaniach sponsorowanych przez producentów leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) musi się upewnić, że badania te są prowadzone zgodnie z zasadami etyki. Lekarz nie powinien uczestniczyć w badaniach naukowych, których celem jest promocja tych produktów;

?Art. 51e. Lekarz powinien ujawniać swoje powiązania z producentem leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) pacjentom, którzy mają być poddani badaniom sponsorowanym przez tego producenta;

?Art. 51f. Lekarz nie może przyjmować wynagrodzenia za samo skierowanie pacjenta na badania prowadzone lub sponsorowane przez producenta leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego);

?Art. 51g. Lekarz biorący udział w badaniach na zlecenie producentów leków lub wyrobów medycznych (sprzętu i wyposażenia medycznego) musi przeciwdziałać nieobiektywnemu przedstawianiu ich wyników w publikacjach;

?Dodatkowo wymóg obiektywizmu opisany został również w
?Art. 58 ust. 3, Prawo farmaceutyczne:
Dozwolone jest przyjmowanie przez lekarzy przedmiotów o wartości materialnej nieprzekraczającej kwoty 100 PLN brutto, opatrzonych znakiem reklamującym daną firmę farmaceutyczną lub produkt leczniczy oraz związanych z praktyką medyczną lub farmaceutyczną.