❌Nic tak nie obniża zaufania, jak afery korupcyjne i błędy lekarskie. 
 
✅Wdrożenie systemu antykorupcyjnego jest nowoczesnym i skutecznym sposobem na zarządzanie ryzykiem wystąpienia korupcji i innych przejawów naruszania prawa. 

✅Dlaczego jednostki ochrony zdrowia potrzebują systemu #compliance?

1️⃣ Compliance pomaga budować zaufanie społeczne, czyli powszechne przekonanie, że dana instytucja publiczna jest zarządzana w najlepiej pojętym interesie jej beneficjentów.
2️⃣ System antykorupcyjny (compliance) umożliwia realne zarządzanie ryzykiem. Dzięki stosownym procedurom szpital jest w stanie zminimalizować straty spowodowane błędami i łamaniem prawa.
3️⃣ Obecność systemu compliance w szpitalu sprzyja zwiększaniu jakości kadr. Dzieje się tak, ponieważ ważnym elementem systemów antykorupcyjnych (compliance) jest edukowanie.
4️⃣ Compliance wzmacnia kontrolę nad tym, co dzieje się w szpitalu. Dzięki przemyślanym procedurom władze szpitala są lepiej poinformowane co do zagrożeń łamania prawa przez pracowników szpitala.
5️⃣ System compliance pomaga pracownikom danej jednostki ochrony zdrowia unikać pomyłek, które byłyby potem zinterpretowane jako przypadki naruszenia prawa.