❓GDZIE ZGŁOSIĆ PRZYPADEK ZAISTNIENIA KORUPCJI?

✅Dla pacjentów:
•Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta
•Rzecznik Praw Pacjenta
•Policja i prokuratura
•Centralne Biuro Antykorupcyjne
•Samorządy zawodów medycznych np.  lekarzy i pielęgniarek i położnych

✅Dla personelu medycznego:

•Lekarze: każdy może zgłosić korupcję wśród lekarzy do najbliższej okręgowej izby lekarskiej lub Naczelnej Izby Lekarskiej. Sprawy odpowiedzialności zawodowej lekarzy rozpatrują okręgowe sądy lekarskie i Naczelny Sąd Lekarski.
•Pielęgniarki i Położne: w przypadku, gdy korupcja dotyczy postępowania pielęgniarek lub położnych, należy zgłosić to do okręgowej izby pielęgniarek i położnych lub do Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.
•Diagności Laboratoryjni: przypadki korupcji wśród tej grupy zawodowej należy zgłaszać właśnie do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

❗️Pamiętaj, korupcja to przestępstwo. Reaguj!