?Pacjencie, poznaj swoje prawa!

Zawsze pytaj o podstawę prawną, jeżeli ktoś z personelu medycznego próbuje żądać od Ciebie uiszczenia opłaty przed lub po udzieleniu świadczenia opieki zdrowotnej (np. za wizytę u lekarza, zabieg, badanie diagnostyczne itp.).

Co powinieneś zrobić w takiej sytuacji❓

?Jeśli ktoś sugeruje lub żąda od Ciebie jako pacjenta wniesienia opłaty lub innej korzyści majątkowej za udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego lub finansowanego z budżetu państwa, to NIE PRZYJMUJ tej propozycji.
?Jeśli chcesz podziękować personelowi medycznemu za opiekę zdrowotna – NAPISZ LIST z podziękowaniami dla lekarza, pielęgniarki lub położnej. NIE KUPUJ alkoholu, ani nie wręczaj pieniędzy.
?Jeśli zauważysz korupcję wobec innego pacjenta lub lekarza, pielęgniarki czy położnej – REAGUJ, pamiętaj korupcja to przestępstwo!

3️⃣proste zasady: NIE DAWAJ, NIE PROPONUJ, REAGUJ