?Zapraszamy wszystkie zainteresowane szpitale do zgłoszeń w celu przeprowadzenia warsztatów pt.  “Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia”
w formule online!

?Warsztaty obejmują dwie części:
część I: Kształtowanie etycznych standardów w organizacji;
część II: Zagadnienia prawne dotyczące zagrożeń korupcyjnych w jednostce leczniczej.

?Warsztaty mają charakter cykliczny i poprowadzą je eksperci z programu MedKompas – prawnik, dr Karolina Libront oraz dr Dariusz Bąk, Akademia Leona Koźmińskiego, Centrum Etyki Biznesu i Innowacji Społecznych.

??Zapraszamy do zapisów!