Korupcja w ochronie zdrowia może przybierać przeróżne formy i występować w wielu różnych sytuacjach. Zobaczcie sami:

❌Bardzo często pacjenci tkwią w błędnym przekonaniu, że zobowiązani są do ponoszenia dodatkowych, niczym nieuzasadnionych kosztów za korzystanie z publicznej służby zdrowia – możemy tu wskazać np. wręczanie tzw. kopert dla lekarzy.

❌Szczególnie trudne do wyeliminowania jest zjawisko, kiedy pod pozorem wyrazów wdzięczności dochodzi do wręczania przez pacjentów wartościowych prezentów, czy też wręczania przeróżnych świadczeń w naturze. Niech nie zmylą nas jednak pozory – to nic innego jak jedna z form korupcji i nie należy jej traktować jako „zwyczajowo” przyjętej formy wyrażenia podziękowania lub grzeczności.

❌Wśród pacjentów i członków ich rodzin powszechne jest przekonanie, że lekarzowi lub pielęgniarce „należy coś dać”. Wręczenie korzyści majątkowej ma zagwarantować lepszą jakość i profesjonalizm udzielanego świadczenia opieki zdrowotnej, dołożenie troski i staranności – mówiąc wprost – ma zapewnić przychylność i lepsze traktowanie ze strony pracowników ochrony zdrowia.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów korupcji w szpitalach:
?Lekarz za łapówkę wypisuje leki na receptę;
?Lekarz żąda od pacjenta pieniędzy za skierowanie na badania lub inne świadczenia zdrowotne;
?Pacjent wręcza pielęgniarce przed zakończeniem leczenia i wypisem ze szpitala korzyści majątkowe za “troskliwą” opiekę;
?Pacjent wręcza pracownikowi administracji publicznej szpitala korzyści majątkowe ze szybsze wydanie dokumentów;
?Pacjent wręcza lekarzowi łapówkę za obietnicę przyspieszenia terminu udzielenia specjalistycznego świadczenia opieki zdrowotnej np. operacji.

✅Punktem wyjścia w walce z korupcją w ochronie zdrowia jest zmiana mentalności pacjentów i członków ich rodzin we wzajemnych relacji pomiędzy nimi a personelem medycznym.

⚠️❌Pamiętaj, personel medyczny nie oczekuje dowodów wdzięczności za wykonane usługi medyczne.