To już druga część z cyklu #poradnikaantykorupcyjnego w pigułce. Dzisiaj zajmiemy się tematyką rodzajów przestępstw.

Przestępstwa nazywane potocznie korupcją w prawie karnym określane są mianem łapownictwa.

W przepisach Kodeksu karnego wyróżniono dwa rodzaje tych przestępstw:

❌bierne (sprzedajność) – popełnia je każdy, kto w związku z pełnieniem funkcji publicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę;

❌czynne (przekupstwo) – popełnia je każdy, kto udziela albo obiecuje udzielić korzyści majątkowej lub osobistej osobie pełniącej funkcję publiczną w związku z pełnieniem tej funkcji.

?Pamiętajmy, że osoby wykonujące zawód medyczny i udzielające w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świadczenia finansowane ze środków publicznych należy traktować jako osoby pełniące funkcje publiczne!