MedKompas uczestniczył w dwudniowej IV Międzynarodowej Konferencji Działań Zbiorowych 2022 w Bazylei pt. ”Jak włączyć do głównego nurtu działania zbiorowe, aby osiągnąć czyste, sprawiedliwe i zrównoważone środowisko biznesowe dla wszystkich”.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez Basel Institute on Governance oraz wspierane przez Siemens Integrity Initiative.

Podczas 4th International Collective Action Conference 2022 w Bazylei wykład otwierający wygłosiła prof. Margaret Heffernan, która przedstawiła koncepcję tzw. umyślnej ślepoty (ang. willful blindness), czyli sytuacji, w której w organizacji nikt nie zgłasza i nie adresuje nieprawidłowości, mimo ich występowania.

Poniżej przedstawiamy kilka interesujących informacji z dziedziny compliance na podstawie jej globalnych badań:

  1.   85% członków kadry zarządzającej przyznało, że nigdy nie podnosi swoich uwag i obaw dotyczących miejsca pracy. Powodem są strach przed odwetem (w USA) oraz przekonanie o braku sensu zgłaszania obaw (w Europie).
  2.   Warunki, w których szybko rozwija się tzw. umyślna ślepota to duża skala organizacji, hierarchiczna struktura, wysoka konkurencyjność między działami, specyficzna struktura wynagrodzenia promująca premie kosztem płacy bazowej, a także zbyt wiele obowiązków, gdyż zmęczenie powoduje utratę zdolności kognitywnych. Myślenie etyczne jest po prostu kosztowne = pracownicy nie mogą się w nie zaangażować, jeśli są wyczerpani.
  3.   Wszelkiego rodzaju korupcja obniża inicjatywę, kreatywność, produktywność i innowacyjność w miejscu pracy.
  4.   Stereotypowa wizja sygnalisty jest taka, że często są to ludzie samotni lub  nieprzystający do organizacji. W rzeczywistości w większości są to najbardziej zaangażowani i produktywni pracownicy, którzy na tyle mocno cenią swoją organizację, że postanawiają coś w niej zmienić.
  5.   Każdy sygnalista zgłaszając nieprawidłowości ponosi olbrzymi emocjonalny koszt, a także liczy się z daleko idącymi osobistymi konsekwencjami, łącznie z utratą miejsca pracy i ostracyzmem społecznym. Badania wykazują, że liczba nieprawdziwych zgłoszeń jest minimalna.

Bardzo dziękujemy za zaproszenie i możliwość wzięcia udziału w konferencji. Przedstawicielem programu MedKompas podczas wydarzenia była ekspertka i radca prawny Karolina Libront.