Zamojski Szpital Niepubliczny to placówka, która niespełna rok temu przystąpiła do realizowanego przez nas projektu antykorupcyjnego, którego celem jest promowanie etycznych zasad współpracy pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia. Czy żałują podjętej decyzji? 

Tego nie trzeba polecać, wszyscy mają świadomość, że takie działania trzeba podjąć. Sugerowałbym tylko, żeby nie skupiać się na tym, co powinno być na końcu, czyli ochronie sygnalistów. Z mojego punktu widzenia istotniejsze jest, by do nadużyć w ogóle nie dochodziło – mówi Prezes Zamojskiego Szpitala Niepublicznego Maruisz Paszko w wywiadzie dla www.cowzdrowiu.pl 

Bardzo się cieszymy, że dzięki naszemu projektowi z dnia na dzień zwiększa się świadomość problemu jakim jest korupcja w szpitalach i coraz rzadziej dochodzi do sytuacji nieetycznych ze strony pracowników szpitali. Jesteśmy dumni, że coraz więcej jednostek ochrony zdrowia zdaje sobie sprawę z korzyści  jakie niesie ze sobą wdrożenie systemu antykorupcyjnego.

Dziękujemy Wam za zaufanie, a tym samym przypominamy, że eksperci MedKompas wspierają i monitorują funkcjonowanie systemu compliance przez cały rok od dnia wdrożenia projektu.