Drugi rok projektu, trwający do września 2021 był dla nas bardzo intensywny. Jak prezentuje się on w liczbach? Zapraszamy do zapoznania się z naszym zestawieniem!

  • w tym czasie odbyło się 15 szkoleń, w których wzięło udział w sumie 874 uczestników,
  • 11 z 15 szpitali, które wzięły udział w szkoleniach, zadeklarowało chęć wdrożenia systemu antykorupcyjnego w ramach projektu MedKompas,
  • dotychczas w pełni wdrożyliśmy system antykorupcyjny w dwóch szpitalach,
  • proces wdrożenia systemu trwa w kolejnych 10 placówkach.

A ponadto:

  • Zorganizowaliśmy debatę online pt. Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, którą można obejrzeć tutaj,
  • Rozpoczęliśmy także współpracę z Polską Federacją Szpitali.

Mamy nadzieję, że kolejny rok naszej pracy będzie równie owocny!