Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed w ramach projektu MedKompas Poland miała przyjemność zrealizować w dniach 30 i 31.01.2020 r.  warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – „Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia”. Warsztaty zostały zrealizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu oraz w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy.

Wykłady, stanowiące jeden z elementów warsztatów poprowadzili: ekspert ds. prawa dr Karolina Libront oraz ekspert ds. etyki dr Dariusz Bąk.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali dostęp do wszelkich materiałów prezentowanych w trakcie spotkania dotyczących prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji obu placówek za zaproszenie i wsparcie przy realizacji warsztatów.

Zespół MedKompas