Kraśnik 16.05.2018 – warsztaty MedKompas – relacja

//Kraśnik 16.05.2018 – warsztaty MedKompas – relacja

Kraśnik 16.05.2018 – warsztaty MedKompas – relacja

 

16 maja 2018 r. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED wraz z dyrekcją Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kraśniku zorganizowała warsztaty z zakresu „Działań antykorupcyjnych. Prawnych i etycznych aspektów współpracy i odpowiedzialności lekarzy i przedstawicieli przemysłu medycznego na gruncie obowiązującego prawa”.

W warsztatach udział wzięli lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni szpitala. Wykłady, stanowiące jeden z elementów warsztatów poprowadzili: ekspert ds. prawa mec. Andrzej Bednarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny OIGWM POLMED Witold Włodarczyk.Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane przez zespół prawniczy wzory umów, kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych.

Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełnili anonimową ankietę ewaluacyjną. Wypowiedzi uczestników w niej zawarte wskazują na duże zainteresowanie prezentowaną tematyką która stanowi odpowiedź na oczekiwania sektorów ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne warsztaty poświęcone tematyce Polityki Compliance.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Szpitala  za udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas Poland

17 maja 2018|