W dniu 25 kwietnia Izba POLMED zorganizowała warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych w Szpitalu Specjalistycznym w Chojnicach im. J.K. Łukowicza. 

 

Warsztaty poprowadziło trzech ekspertów z zakresu polityki compliance, prawa i szeroko rozumianej etyki.  W spotkaniu udział wzięli lekarze i pracownicy administracji szpitala. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane przez zespół prawniczy wzory umów, kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną.

Serdecznie dziękujemy za aktywny udział w warsztatach!

Zespół MedKompas