Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed w ramach projektu MedKompas Poland miała przyjemność zrealizować w dniu 15 marca 2018 r w siedzibie Szpitala Powiatowego w Szamotułach warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – „Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności lekarzy i przedstawicieli przemysłu medycznego na gruncie obowiązującego prawa”.

Wykłady, stanowiące jeden z elementów warsztatów poprowadzili: ekspert ds. prawa Andrzej Bednarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny OIGWM POLMED Witold Włodarczyk.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali nowy kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji placówki za zaproszenie i wsparcie przy realizacji warsztatów.

Zespół MedKompas