W dniu 14 marca 2018 roku Izba POLMED przeprowadziła warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych- prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

W spotkaniu udział wzięli pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego, a w tym lekarze, pielęgniarki, jak również pracownicy administracji.

Wykłady z zakresu prawa, polityki compliance i z zakresu szeroko rozumianej etyki poprowadzili: mecenas Andrzej Bednarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny Izby POLMED Witold Włodarczyk.

Wszyscy uczestnicy warsztatów w ramach spotkania otrzymali materiały dotyczące poruszanej tematyki, wzory bezpiecznych umów opracowane przez zespół ekspertów, jak również nowy Kodeks Etyki Izby POLMED. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę przystępując do testu sprawdzającego, jak również ocenić jakość tematyki spotkania i organizacji warsztatów poprzez anonimową ankietę ewaluacyjną.

Warsztaty MedKompas Poland realizowane są w oparciu o program zatwierdzony przez Naczelną Izbę Lekarską, która wyraziła swoją aprobatę i poparcie dla działań Izby Polmed w zakresie edukacji i promocji etycznych standardów zachowań, jak również w zakresie wdrażania transparentności relacji pomiędzy środowiskiem biznesowym a medycznym.