Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED  i zespół projektu MedKompas serdecznie zapraszają do udziału w debacie :

„Szpital na miarę XXI wieku – pozacenowe kryteria wyboru ofert i polityka compliance.”

która odbędzie się 24 października 2017 r. o godzinie 13:10  w Warszawie w ramach XIII Forum Rynku Zdrowia* hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2

W ramach debaty poruszone zostaną m.in. poniższe zagadnienia :

  • Wdrożenie systemu compliance w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Parczewie – praktyczne wykorzystanie uniwersalnego zestawu dokumentów opracowanego w ramach projektu MedKompas.
  • Działania antykorupcyjne – prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego – na co należy zwrócić uwagę?
  • Nowelizacja pzp z 2016 r. w zakresie kryteriów oceny ofert
  • Przegląd kryteriów stosowanych obecnie na rynku wyrobów medycznych w odniesieniu do wybranych segmentów produktowych
  • Efektywność kryteriów pozacenowych
  • Jak zagwarantować, że zastosowane kryteria nie zostaną uznane za stronnicze?

W debacie udział wezmą:

  • Dariusz Bąk, wykładowca akademicki Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert ds. etyki biznesu, ekspert projektu MedKompas
  • Andrzej Bednarczyk, adwokat, ekspert projektu MedKompas
  • Janusz Hordejuk, dyrektor naczelny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie
  • Karolina Libront, prawnik, członek Komisji ds. zamówień publicznych Izby POLMED

Dyskusję poprowadzi: Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED

 

Do udziału w wydarzeniu zaproszeni zostali m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Naczelnej Izby Lekarskiej, przedstawiciele samorządów, menadżerowie kierujący jednostkami ochrony zdrowia, lekarze i eksperci rynku medycznego.

Prosimy o potwierdzenie udziału w debacie do dnia 20 października 2017 r. Formularz zgłoszeniowy

 

*Warunkiem uczestnictwa w XIII Forum Rynku Zdrowia jest rejestracja on-line na stronie organizatora.  Udział w spotkaniu jest bezpłatny.