Dyrektywa o ochronie sygnalistów, a właściwie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii, nakłada na firmy i instytucje szereg obowiązków. 

Zaliczają się do nich m. in. obowiązek stworzenia wewnętrznych procedur, zapewnienie pracownikom odpowiednich szkoleń czy wyznaczenie osób odpowiedzialnych za pełnienie odpowiednich ról.

Brak przystosowania do nowych przepisów grozi nałożeniem wysokich kar.

Eksperci projektu Medkompas pomagają szpitalom we wdrożeniu niezbędnych działań, by sprostać wymogom narzuconym przez nowe przepisy. Aby poznać szczegóły – skontaktuj się z nami!