Podczas Jesiennej Konferencji Programowej Polskiej Federacji Szpitali wystąpiliśmy 2 grudnia z debatą zorganizowaną w ramach projektu MedKompas.

Mówiliśmy o projekcie ustawy o ochronie sygnalistów i możliwości bezpłatnego wdrażania systemów antykorupcyjnych w szpitalach w ramach projektu MedKompas.

Poruszyliśmy m. in. takie kwestie:

  • na co muszą zwrócić uwagę zarządzający placówkami ochrony zdrowia w świetle projektu ustawy?
  • jakich placówek projekt dotyczy?
  • do kiedy muszą zostać wprowadzone wymagane ustawą rozwiązania?
  • jakiego wsparcia udziela projekt Medkompas?

W przypadku jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu!