Ewa Karamon, dyrektor placówki –  wprowadzenie systemu compliance w kierowanym przeze mnie szpitalu, powodowane było chęcią podwyższenia jakości świadczonych usług i uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości. Zgłosiliśmy się do Izby POLMED, aby pomogła nam stworzyć odpowiednie dokumenty i przeszkoliła naszych pracowników. W wyniku tych działań świadomość naszego personelu w kwestiach etycznych znacząco wzrosła. Wdrożenie systemu compliance miało również wpływ na przyznanie nam akredytacji. Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w projekcie to uregulowanie współpracy z przedstawicielami firm sprzętowych i farmaceutycznych. W placówce wywiesiliśmy również tablice informujące, że w naszym szpitalu najlepszym dowodem wdzięczności od pacjenta jest zwykłe słowo „dziękuję”– powiedziała dyrektor Karamon. Bariery, na które się natknęliśmy to niestety przyzwyczajenia i mentalność ludzka. Trudno z tym walczyć, ale staramy się i idziemy do przodu. – dodała.

W czasie kilkumiesięcznego wdrażania systemu compliance zespół MedKompas był w stałym kontakcie z kadrą zarządzającą. Uniwersalny zestaw dokumentów został zaadaptowany do wymagań placówki. W tym celu najpierw przeprowadzono ankietę i zbadano potrzeby szpitala i jego pracowników, a następnie wprowadzono odpowiednie zmiany w kodeksie i pozostałych wzorcowych dokumentach. Kodeks etyki wraz z pozostałymi dokumentami został wprowadzony zarządzeniem dyrekcji pod koniec maja 2016 r. Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowo wprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu, oraz przeprowadzenie dwóch audytów mających na celu wsparcie placówki w zarządzaniu systemem compliance.