Proces wdrażania systemu w tej placówce trwał kilka miesięcy i obejmował kilka etapów. W tym czasie zespół MedKompas był w stałym kontakcie z kadrą zarządzającą. Uniwersalny zestaw dokumentów został zaadaptowany do wymagań placówki. W tym celu najpierw przeprowadziliśmy ankietę i zbadaliśmy faktyczne potrzeby tego szpitala i jego pracowników, a następnie wprowadziliśmy odpowiednie zmiany w kodeksie i pozostałych wzorcowych dokumentach. Kodeks etyki wraz z pozostałymi dokumentami został wprowadzony zarządzeniem dyrekcji pod koniec listopada 2015 r. Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowowprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu – relacjonuje dr Dariusz Bąk, ekspert ds. etyki, członek zespołu MedKompas.

Krystyna Walendowicz, dyrektor szpitala – Wdrożenie to był proces. Nie odbyło się to jednego dnia. Najpierw, wspólnie z ekspertami projektu MedKompas, oceniliśmy indywidualne potrzeby naszej placówki i zidentyfikowaliśmy obszary, w których w naszej placówce może dojść do występowania zdarzeń nieetycznych. Odbyło się to na podstawie badania – ankiety, którą przeprowadziliśmy wśród naszych pracowników. Dzięki takiemu podejściu mieliśmy pewność, że system, który wdrożymy, będzie faktycznie odpowiadał naszym oczekiwaniom i nie będzie tylko sztucznym, administracyjnym tworem. Następnie eksperci projektu przeanalizowali zebrany materiał i dostosowali opracowany wcześniej zestaw wzorcowych dokumentów do rzeczywistych potrzeb naszego szpitala i przeszkolili cały personel – mówiła dyrektor zakopiańskiej placówki.

Teraz mamy procedury, które nas chronią i zmniejszają ryzyko wystąpienia zdarzeń wątpliwych etycznie. Dajemy tym samym sygnał, że w naszej placówce liczy się pacjent i chcemy być postrzegani jako placówka o wysokich standardach – podsumowała Walendowicz.