W czasie kilkumiesięcznego wdrażania systemu compliance zespół MedKompas był w stałym kontakcie z kadrą zarządzającą szpitala. W dniu 17.04.2018 r zostało podpisane porozumienie o wdrożeniu systemu compliance w ramach projektu MedKompas.  W celu dostosowania uniwersalnego zestawu dokumentów do wymagań placówki przeprowadzone został badanie potrzeb szpitala. Po analizie uzyskanych wyników  wprowadzono odpowiednie zmiany w kodeksie i pozostałych wzorcowych dokumentach. Kodeks etyki wraz z pozostałymi dokumentami został wprowadzony zarządzeniem dyrekcji pod koniec czerwca 2018 r. Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowo wprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu, oraz przeprowadzenie audytu mającego na celu wsparcie placówki w zarządzaniu systemem compliance.