W dniu 19.04.2018 r zostało podpisane porozumienie o wdrożeniu w ramach projektu MedKompas systemu compliance. W czasie kilkumiesięcznego wdrażania systemu compliance zespół MedKompas był w stałym kontakcie z kadrą zarządzającą. Uniwersalny zestaw dokumentów został zaadaptowany do wymagań placówki. W tym celu najpierw przeprowadzono ankietę i zbadano potrzeby szpitala i jego pracowników, a następnie wprowadzono odpowiednie zmiany w kodeksie i pozostałych wzorcowych dokumentach. Kodeks etyki wraz z pozostałymi dokumentami został wprowadzony zarządzeniem dyrekcji pod koniec sierpnia 2018 r. Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowo wprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu, oraz przeprowadzenie audytu mającego na celu wsparcie placówki w zarządzaniu systemem compliance.