Wdrożenie systemu compliance w Szpitalu w Parczewie trwało około 6 miesięcy. Pierwszym krokiem  było przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb placówki pod kątem wprowadzenia systemu compliance. Analiza obejmowała przeprowadzenie ankiety i zbadanie faktycznych potrzeb szpitala i jego pracowników. Po odpowiedniej adaptacji wzorcowych dokumentów i wprowadzeniu zmian w już istniejących nastąpiło wdrożenie systemu compliance. Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowo wprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu.

Kodeks etyki wraz z pozostałymi dokumentami został wprowadzony zarządzeniem dyrekcji pod koniec lipca 2017 r.  Obecnie zespół ekspertów MedKompas monitoruje funkcjonowanie systemu w szpitalu. Jest to czas, w którym szpital może korzystać z pomocy ekspertów w razie, gdyby pojawiły się ewentualne pytania czy wątpliwości. W grudniu 2017 roku został przeprowadzony pierwszy z dwóch planowanych audytów. Końcowy audyt został przeprowadzony w czerwcu 2018 r. w trakcie którego zostało omówione dotychczasowe funkcjonowanie systemu w placówce.