Projekt MedKompas Poland prowadzony jest w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative. Program ten jest częścią umowy podpisanej przez Bank Światowy z firmą Siemens AG. Jej efektem było zatwierdzenie budżetu w wysokości 100 mln USD na działania przeciwdziałające korupcji i promujące etyczne zasady współpracy. O finansowanie zgłoszonych projektów w pierwszym etapie programu aplikowało 300 organizacji non – profit z 66 państw świata. Ostatecznie środki otrzymało około 30 organizacji z 20 państw.

slajd

MedKompas Poland opracowany przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Wyrobów Medycznych POLMED jest jedynym projektem z Polski i jednym z niewielu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, który uzyskał dofinansowanie. W ciągu najbliższych 4 lat Izba POLMED otrzyma w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative 460 000 USD na realizację projektu MedKompas Poland, dzięki czemu obejmie swymi działaniami większą liczbę odbiorców.

Bez_tytuu