MedKompas to inicjatywa Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED, której głównym założeniem jest promowanie zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami ochrony zdrowia. Projekt MedKompas prowadzony jest w ramach globalnego programu Siemens Integrity Initiative, będącego częścią umowy podpisanej przez Bank Światowy z firmą Siemens AG. MedKompas Poland autorstwa Izby POLMED jest pierwszym tego typu projektem na polskim rynku ochrony zdrowia.

Izba POLMED po raz pierwszy otrzymała fundusze na prowadzenie projektu MedKompas w 2010 r. Dzięki temu przez cztery lata przeprowadzonych zostało 76 warsztatów edukacyjnych dotyczących etycznych i prawnych standardów współpracy pomiędzy uczestnikami rynku ochrony zdrowia, przeszkolonych zostało 2439 osób. W ramach projektu Izba zorganizowała liczne konferencje oraz uczestniczyła w wydarzeniach branżowych prowadząc ogólnopolską kampanię promująca transparentne relacje na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny. Finansowanie pierwszego etapu projektu zakończyło się we wrześniu 2014 r.

MedKompas w nowej odsłonie prowadzony jest od listopada 2014 r. W ramach projektu nadal prowadzone są warsztaty „Prawne i etyczne aspekty współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia  z przedstawicielami przemysłu medycznego oraz kampania promująca etyczne relacje w ochronie zdrowia. Natomiast całkowicie nowy element stanowi stworzenie uniwersalnego zestawu dokumentów dla placówek ochrony zdrowia stanowiących podstawę do wprowadzenia systemu compliance oraz pilotażowe wprowadzenie takiego systemu w trzech wybranych szpitalach.

Należy podkreślić, że projekt MedKompas uzyskał poparcie Naczelnej Izby Lekarskiej, czego dowodem jest List referencyjny podpisany 02.03.10r przez p. Konstantego Radziwiłła, Wiceprezesa Naczelnej Rady Lekarskiej. Podkreślił on, że „projekt MedKompas doskonale wpisuje się w potrzeby i odpowiada na oczekiwania środowiska lekarskiego w Polsce”.

Wierzymy, że opracowany przez nas komplet dokumentów, tj. podręcznik opisujący funkcjonowanie systemu compliance w szpitalu, kodeks etyki dla placówek ochrony zdrowia, rekomendowane wzory umów itp., okaże się pomocny w ustalaniu transparentnych zasad współpracy i stanie się praktycznym narzędziem, którym coraz chętniej posługiwać się będą osoby zarządzające szpitalami. – Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED.