medkompas

/medkompas

About medkompas

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far medkompas has created 71 blog entries.

Najgroźniejszy wirus dla systemów opieki zdrowotnej – korupcja

W dobie pandemii SARS-CoV-2 wszyscy przekonaliśmy się, jak bardzo ograniczone są zasoby systemów opieki zdrowotnej. Praktycznie we wszystkich, nawet najbogatszych krajach. Dotyczy to zarówno infrastruktury szpitalnej, dostępności łóżek (wraz z odpowiednim sprzętem) oraz przeszkolonym personelem medycznym, jak i zaopatrzenia w szczepionki przeciwko ciągle mutującemu wirusowi. Ograniczenia w zasobach okazują się być zabójcze nie tylko dla ludzi ciężko chorujących na Covid-19. Dotyczy to również osób cierpiących na inne choroby, które wymagają interwencji lekarskich oraz aparatury medycznej, dostępnej często w ograniczonym zakresie. […]

4 lutego 2021|

Zapraszamy do udziału w debacie: Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED zaprasza na panel dyskusyjny, organizowany w ramach XVI Forum Rynku Zdrowia. Prelegenci przedstawią i zapoznają uczestników debaty z przygotowanymi przez branżę narzędziami, które wspierają przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych. Są to istotne kwestie, szczególnie w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych oraz planowanej [...]

16 października 2020|

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Virtual Healthcare Compliance Summits, organizowanym przez Instytut Compliance w dniu 8 października 2020

  W programie wydarzenia znajdują się wystąpienia ekspertów reprezentujących różne profile przedsiębiorstw branży healthcare. W ramach poszczególnych zagadnień przedstawione zostaną perspektywy różnych uczestników rynku. Poruszane będą aktualne dla branży tematy, jak kontakty przedstawicieli medycznych z reprezentantami służby zdrowia w czasach pandemii, wykorzystywanie elektronicznych kanałów komunikacji, best practice w zakresie antykorupcji, whistleblowing w służbie zdrowia. […]

28 września 2020|

Sektor ochrony zdrowia jedną z branż najbardziej narażonych na wielowymiarowe ryzyko korupcyjne

Sektor ochrony zdrowia jest jedną z branż najbardziej narażonych na wielowymiarowe ryzyko korupcyjne. Główne obszary takiego ryzyka według Komisji Europejskiej to m.in. korzyści majątkowe za nieuprzywilejowany dostęp do świadczeń zdrowotnych, wpływ na postępowanie na zamówienia publiczne, nadużywanie pełnionej funkcji czy wyłudzanie refundacji leków i wyrobów medycznych. Coraz więcej placówek decyduje się na wprowadzenie nowoczesnych systemów i wewnętrznych regulacji dotyczących compliance, aby zmniejszyć to ryzyko oraz zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki dla swoich pacjentów, pracowników i kontrahentów. […]

2 września 2020|

Warszawski Szpital dla Dzieci – wdrożenie systemu antykorupcyjnego

Z dumą informujemy, że Izba POLMED w ramach projektu MedKompas III zakończyła proces wdrażania systemu antykorupcyjnego w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci mieszczącym się przy ul. Kopernika 43 w Warszawie.  W czasie kilkumiesięcznego procesu wdrażania systemu antykorupcyjnego zespół MedKompas zbadał potrzeby placówki, przeanalizował istniejącą dokumentację, dostosował zestaw wzorcowych dokumentów do specyfiki placówki oraz przeszkolił personel szpitala. [...]

16 sierpnia 2020|

Wrocław – Oleśnica – warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – MedKompas 3

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed w ramach projektu MedKompas Poland miała przyjemność zrealizować w dniach 30 i 31.01.2020 r.  warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – „Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia”. Warsztaty zostały zrealizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu oraz w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. […]

31 stycznia 2020|

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie – warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – MedKompas 3

13 grudnia 2019 r. OIGWM POLMED miała przyjemność przeprowadzić warsztaty poświęcone tematyce zapobiegania zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej dedykowane pracownikom Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu MedKompas 3, który Izba Polmed realizuje od blisko 9 lat.  […]

13 grudnia 2019|

Informacja prawna nt. nowych regulacji w sprawie ochrony sygnalistów

Dyrektywa przyjęta 7 października przez Radę Unii Europejskiej ustanawia wspólne dla państw członkowskich minimalne normy ochrony sygnalistów, w tym przewiduje obowiązek wprowadzenia procedur na potrzeby dokonywania zgłoszeń wewnętrznych oraz podejmowania działań następczych po zgłoszeniu naruszenia. Na implementację dyrektywy państwa członkowskie mają czas do 15 maja 2021 r. Postanowienia dyrektywy mają zastosowanie do podmiotów prawnych działających w sektorze prywatnym, zatrudniających co najmniej 50 osób (objęcie podmiotów zatrudniających poniżej 50 pracowników obowiązkami wynikającymi z dyrektywy pozostawiono uznaniu ustawodawcy krajowego) oraz podmiotów działających w sektorze publicznym. […]

6 grudnia 2019|

Warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – Warszawa – MedKompas 3

W dniach 14 i  28.11.2019 Izba POLMED zorganizowała warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych w dwóch warszawskich szpitalach:  w Mazowieckim Szpitalu Bródnowskim oraz w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci. […]

29 listopada 2019|

Działania Izby POLMED na rzecz najwyższych standardów współpracy branży medycznej z przedstawicielami systemu ochrony zdrowia

Izba POLMED po raz kolejny otrzymała fundusze na kontynuację projektu MedKompas. Będzie to już trzecia edycja projektu promującego etyczne standardy współpracy branży medycznej z przedstawicielami systemu ochrony zdrowia, jak również wprowadzającego systemy antykorupcyjne w polskich placówkach ochrony zdrowia. O tym jak ważne jest zapobieganie zjawiskom korupcyjnym i zachowaniom wątpliwym etycznie w kontekście współpracy podmiotów obecnych na rynku ochrony zdrowia dyskutowano w dniu 22 października 2019 r. podczas panelu zorganizowanego przez OIGWM POLMED w ramach Forum Rynku Zdrowia. […]

4 listopada 2019|