Aktualności

/Aktualności
4lt. 2021

Najgroźniejszy wirus dla systemów opieki zdrowotnej – korupcja

4 lutego 2021|Aktualności, Media|

W dobie pandemii SARS-CoV-2 wszyscy przekonaliśmy się, jak bardzo ograniczone są zasoby systemów opieki zdrowotnej. Praktycznie we wszystkich, nawet najbogatszych krajach. Dotyczy to zarówno infrastruktury szpitalnej, dostępności łóżek (wraz z odpowiednim sprzętem) oraz przeszkolonym personelem medycznym, jak i zaopatrzenia w szczepionki przeciwko ciągle mutującemu wirusowi. Ograniczenia w zasobach okazują się być zabójcze nie tylko dla ludzi ciężko chorujących na Covid-19. Dotyczy to również osób cierpiących na inne choroby, które wymagają interwencji lekarskich oraz aparatury medycznej, dostępnej często w ograniczonym zakresie. […]

16październik 2020

Zapraszamy do udziału w debacie: Narzędzia wspierające przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych w świetle projektu ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych

16 października 2020|Aktualności, Media|

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED zaprasza na panel dyskusyjny, organizowany w ramach XVI Forum Rynku Zdrowia. Prelegenci przedstawią i zapoznają uczestników debaty z przygotowanymi przez branżę narzędziami, które wspierają przeciwdziałanie korupcji w systemie ochrony [...]

28wrz. 2020

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu Virtual Healthcare Compliance Summits, organizowanym przez Instytut Compliance w dniu 8 października 2020

28 września 2020|Aktualności, Media|

  W programie wydarzenia znajdują się wystąpienia ekspertów reprezentujących różne profile przedsiębiorstw branży healthcare. W ramach poszczególnych zagadnień przedstawione zostaną perspektywy różnych uczestników rynku. Poruszane będą aktualne dla branży tematy, jak kontakty przedstawicieli medycznych z reprezentantami służby zdrowia w czasach pandemii, wykorzystywanie elektronicznych kanałów komunikacji, best practice w zakresie antykorupcji, whistleblowing w służbie zdrowia. […]

2wrz. 2020

Sektor ochrony zdrowia jedną z branż najbardziej narażonych na wielowymiarowe ryzyko korupcyjne

2 września 2020|Aktualności, Media|

Sektor ochrony zdrowia jest jedną z branż najbardziej narażonych na wielowymiarowe ryzyko korupcyjne. Główne obszary takiego ryzyka według Komisji Europejskiej to m.in. korzyści majątkowe za nieuprzywilejowany dostęp do świadczeń zdrowotnych, wpływ na postępowanie na zamówienia publiczne, nadużywanie pełnionej funkcji czy wyłudzanie refundacji leków i wyrobów medycznych. Coraz więcej placówek decyduje się na wprowadzenie nowoczesnych systemów i wewnętrznych regulacji dotyczących compliance, aby zmniejszyć to ryzyko oraz zapewnić komfortowe i bezpieczne warunki dla swoich pacjentów, pracowników i kontrahentów. […]

16sierpień 2020

Warszawski Szpital dla Dzieci – wdrożenie systemu antykorupcyjnego

16 sierpnia 2020|Aktualności, Media|

Z dumą informujemy, że Izba POLMED w ramach projektu MedKompas III zakończyła proces wdrażania systemu antykorupcyjnego w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci mieszczącym się przy ul. Kopernika 43 w Warszawie.  W czasie kilkumiesięcznego procesu wdrażania systemu [...]

31styczeń 2020

Wrocław – Oleśnica – warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – MedKompas 3

31 stycznia 2020|Aktualności, Media|

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed w ramach projektu MedKompas Poland miała przyjemność zrealizować w dniach 30 i 31.01.2020 r.  warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – „Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia”. Warsztaty zostały zrealizowane w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym im. Jana Mikulicza – Radeckiego we Wrocławiu oraz w Powiatowym Zespole Szpitali w Oleśnicy. […]

Wczytaj więcej postów