Z dumą informujemy, że Izba POLMED w ramach projektu MedKompas III zakończyła proces wdrażania systemu antykorupcyjnego w Warszawskim Szpitalu dla Dzieci mieszczącym się przy ul. Kopernika 43 w Warszawie.  W czasie kilkumiesięcznego procesu wdrażania systemu antykorupcyjnego zespół MedKompas zbadał potrzeby placówki, przeanalizował istniejącą dokumentację, dostosował zestaw wzorcowych dokumentów do specyfiki placówki oraz przeszkolił personel szpitala.

Jest to już ósmy szpital, który skorzystał z możliwości bezpłatnego wdrożenia systemu antykorupcyjnego realizowanego w ramach projektu MedKompas. Do 2023 roku  planowanych jest przeprowadzenie dodatkowych 20 wdrożeń w państwowych jednostkach ochrony zdrowia na terenie całego kraju.

Więcej informacji udziela Project Manager p. Elżbieta Kostyk