Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED i zespół projektu MedKompas serdecznie zapraszają do udziału w panelu:

Projekt MedKompas i System Weryfikacji Wydarzeń – działania Izby POLMED w zakresie budowania najwyższych standardów etycznych dla współpracy branży technologii medycznych z sektorem ochrony zdrowia,*
który odbędzie się 22 października 2019 r. w godz. 14:45 -16:16 w Warszawie
w ramach XV Forum Rynku Zdrowia** hotel Sheraton, ul. B. Prusa 2

W ramach panelu poruszone zostaną m.in. poniższe zagadnienia:

  • Projekt MedKompas – trzecia edycja projektu, w ramach którego szpitale mają możliwość bezpłatnego wprowadzenia systemu compliance i uczestniczenia w bezpłatnych warsztatach pt. Zapobieganie zagrożeniom korupcyjnym w jednostce leczniczej. Standardy prawno-etyczne współpracy branży medycznej z sektorem ochrony zdrowia; zakres tematyczny warsztatów MedKompas; Dlaczego warto wprowadzić system compliance w szpitalu w ramach projektu MedKompas?; Projekt nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zagrożone pod groźbą kary a wprowadzenie systemu compliance.
  • System Weryfikacji Konferencji – przygotowania do wdrożenia systemu oceny zgodności wydarzeń edukacyjnych (konferencji, kongresów itp.) z Kodeksem Etyki Izby POLMED; Kryteria oceny wydarzeń; Kiedy organizator otrzyma pozytywną ocenę wydarzenia?;

Prelegenci:

  • Robert Rusak, prezes OIGWM POLMED   
  • Dariusz Bąk, ekspert projektu MedKompas, wykładowca akademicki Akademii Leona Koźmińskiego, ekspert ds. etyki biznesu,
  • Karolina Libront, ekspert projektu MedKompas, prawnik
  • Marcin Szczepański, relationship manager projektu MedKompas
  • Aneta Grąbczewska, przewodnicząca Komisji ds. etyki Izby POLMED

Dyskusję poprowadzi Zdzisław J. Sabiłło, dyrektor zarządzający OIGWM POLMED, Dyrektor Projektu MedKompas.

* Udział w debacie jest bezpłatny. Osoby zgłaszające się do udziału tylko w tej debacie za pośrednictwem Izby POLMED są zwolnione z obowiązku rejestracji przez stronę internetową organizatora Forum Rynku Zdrowia. Prosimy o mailowe potwierdzenie udziału w debacie do dnia 18 października 2019 r.  e-mail: biuro@medkompas.pl

** Udział w pozostałych sesjach organizowanych w ramach Forum Rynku Zdrowia jest płatny. Warunkiem udziału w całym wydarzeniu jest rejestracja na stronie organizatora