Izba POLMED, jako największa i najbardziej reprezentatywna organizacja skupiająca producentów i dystrybutorów wyrobów medycznychjuż od ponad dziesięciu lat podejmuje szereg działań mających na celu wypracowanie, egzekwowanie i utrzymanie najwyższych standardów współpracy pomiędzy przedstawicielami systemu ochrony zdrowia a branżą medyczną.

Już dekadę temu nasza organizacja stworzyła i przyjęła pierwszy w Polsce kodeks etyki dla branży wyrobów medycznych. W związku z tym, że realia biznesowe i zasady współpracy pomiędzy podmiotami działającymi w systemie ochrony zdrowia ulegają zmianom, na początku tego roku wdrożyliśmy nowy Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych. Stanowi on implementację regulacji stworzonych przez europejskie stowarzyszenie MedTech Europe, co powoduje, że analogiczne regulacje obejmują wszystkie największe europejskie i światowe firmy będące członkami MedTech. Przyjęcie jednolitych zasad przez wszystkie zrzeszone w MedTech Europe organizacje krajowe ma na celu zapewnienie jednolitego standardu i przejrzystości interakcji firm medycznych z pracownikami i organizacjami ochrony zdrowia.

Dodatkowo do Kodeksu przygotowane zostały polskie wytyczne, pytania i odpowiedzi do nowego Kodeksu, precyzujące zagadnienia specyficzne dla rynku polskiego oraz zestaw wzorcowych umów.

Zapisy Kodeksu wprowadzają System Weryfikacji Konferencji (CVS), który umożliwia sprawdzanie zgodności wydarzeń edukacyjnych z kodeksem etyki Izby POLMED. Zadaniem Systemu jest wydanie wiążącej opinii czy firmy z branży wyrobów medycznych, które obowiązuje Kodeks, mogą udzielić wsparcia finansowego tym wydarzeniom poprzez granty na cele edukacyjne, działania promocyjne (np. stoisko) lub sympozja satelitarne.

Kodeks Etyki nie jest jedynym narzędziem. W celu popularyzacji zasad wskazanych w Kodeksie, jak również promowania etycznych relacji pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia, Izba POLMED od blisko 9 lat realizuje projekt MedKompas, którego drugi etap właśnie dobiegł końca. W latach 2010-2014 projekt koncentrował się na działalności edukacyjnej, której celem było budowanie świadomości potrzeby tworzenia transparentnych relacji na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny.

MedKompas II uwzględniający nowe aktywności (tj. przygotowanie uniwersalnego zestawu dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia systemu compliance w placówce ochrony zdrowia oraz pilotażowe wprowadzenie takiego systemu w wybranych szpitalach) prowadzony był w okresie od listopada 2014 r. do września 2018r.

– W nowej turze projektu MedKompas, tj. od listopada 2014 r. do chwili obecnej zorganizowaliśmy 81 bezpłatnych szkoleń na terenie całej Polski. W pełni wdrożyliśmy system compliance w pięciu szpitalach, a w dwóch kolejnych przeprowadziliśmy częściowe wdrożenie. Promowaliśmy projekt i informowaliśmy o jego przebiegu podczas największych wydarzeń branżowych w kraju. Zorganizowaliśmy dziewięć dużych debat, w trakcie, których dyskutowaliśmy o potrzebie wprowadzania systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia – podsumowuje Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED i projektu MedKompas.

Proces wdrażania systemu compliance obejmuje kilka etapów. Każdorazowomusieliśmy dokonać adaptacji uniwersalnego zestawu dokumentów do wymagań placówki. Dlatego też najpierw przeprowadzaliśmy ankietę i badaliśmy faktyczne potrzeby danego szpitala i jego pracowników, a następnie wprowadziliśmy odpowiednie zmiany w kodeksie i pozostałych wzorcowych dokumentach — mówi dr Dariusz Bąk, ekspert ds. etyki, członek zespołu MedKompas.

Końcowym etapem wdrożenia systemu compliance było przeprowadzenie szkoleń dla pracowników szpitala, aby zapoznać ich z nowowprowadzonymi dokumentami i zasadami działania systemu.

Wszystkie powyższe aktywności Izby POLMED mają na celu wyznaczenie jasnych i przejrzystych zasad regulujących kontakty branży medycznej z przedstawicielami ochrony zdrowia. Stoimy na stanowisku, że ciągła edukacja i promowanie transparentnych relacji biznesowych, jest kluczem do stworzenia i utrzymania najwyższych standardów.