W dniach 21 – 22 czerwca 2018 r. OIGWM POLMED zorganizowała, w ramach projektu MedKompas Poland, dwa spotkania warsztatowe poświęcone tematyce prawnych i etycznych aspektów współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego.

Warsztaty odbyły się w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku. W warsztatach udział wzięli lekarze, pielęgniarki, dyrekcja i pracownicy administracyjni placówek. Wykłady z zakresu prawa, polityki compliance i z zakresu szeroko rozumianej etyki poprowadzili: mecenas Andrzej Bednarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny Izby POLMED Witold Włodarczyk.

Łącznie w warsztatach udział wzięło ponad 90 osób. Wszyscy uczestnicy warsztatów w ramach spotkań otrzymali materiały dotyczące poruszanej tematyki, wzory bezpiecznych umów opracowane przez zespół ekspertów, jak również Kodeks Etyki Izby POLMED. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę przystępując do testu sprawdzającego, jak również ocenić jakość tematyki spotkania i organizacji warsztatów poprzez anonimową ankietę ewaluacyjną.

Wypowiedzi uczestników zawarte w ankiecie wskazują na duże zainteresowanie prezentowaną tematyką która stanowi odpowiedź na oczekiwania sektorów ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas Poland!