Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed w ramach projektu MedKompas Poland miała przyjemność wraz z dyrekcją Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie zrealizować warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych – „Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności lekarzy i przedstawicieli przemysłu medycznego na gruncie obowiązującego prawa”. W warsztatach wzięli udział lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracji.

Wykłady, stanowiące jeden z elementów warsztatów poprowadzili: ekspert ds. prawa mecenas  Andrzej Bednarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny OIGWM POLMED Witold Włodarczyk.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane przez zespół prawniczy wzory umów, kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną. Wypowiedzi uczestników w niej zawarte wskazują na duże zainteresowanie prezentowaną tematyką która stanowi odpowiedź na oczekiwania sektorów ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

Serdecznie dziękujemy władzom szpitala za udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas Poland