W dniu 17 maja 2018 r. OIGWM POLMED przeprowadziła warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych, prawnych i etycznych aspektów współpracy i odpowiedzialności sektora ochrony zdrowia z branżą wyrobów medycznych. Warsztaty, które cieszyły się bardzo dużą frekwencją zorganizowane zostały w Szpitalu Miejskim w Jaworznie. Spotkanie zrealizowano w ramach projektu MedKompas. Wśród prelegentów obecni byli eksperci z dziedzin: compliance, prawa i etyki.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane przez zespół prawniczy wzory umów, nowy kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych.Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełniali test i ankietę ewaluacyjną.

Serdecznie dziękujemy władzom szpitala za zaproszenie i udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

W najbliższych miesiącach planujemy przeprowadzić kolejne warsztaty poświęcone Polityce Compliance.

Zespół MedKompas