Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED wraz z dyrekcją Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie zorganizowała warsztaty z zakresu „Działań antykorupcyjnych. Prawnych i etycznych aspektów odpowiedzialności lekarzy i przedstawicieli przemysłu medycznego na gruncie obowiązującego prawa”.

W warsztatach udział wzieli lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni szpitala. Wykłady, stanowiące jeden z elementów warsztatów poprowadzili: ekspert ds. prawa Andrzej Bednarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny OIGWM POLMED Witold Włodarczyk.

Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali nowy kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełnili anonimową ankietę ewaluacyjną. Wypowiedzi uczestników w niej zawarte wskazują na duże zainteresowanie prezentowaną tematyką która stanowi odpowiedź na oczekiwania sektorów ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych. W najbliższych miesiącach planowane są kolejne warsztaty poświęcone tematyce Polityki Compliance.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji Szpitala za udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas Poland