Informacja prasowa, 17.03.2018 r.

W dniach 15 – 17.03.2018 r. odbyły się, organizowane w cyklu dwuletnim, Międzynarodowe Targi Sprzętu i Wyposażenia Medycznego SALMED w Poznaniu. Wydarzenie to jest jednym z najbardziej oczekiwanych branżowych eventów w Polsce. Stanowi arenę spotkań przedstawicieli branży medycznej oraz miejsce prezentacji najnowocześniejszych produktów, usług i rozwiązań technologicznych. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED była jednym z partnerów i aktywnych uczestników targów SALMED.

W trakcie targów Izba POLMED była organizatorem panelu dyskusyjnego oraz aktywnie promowała projekt MedKompas, który prowadzi już od blisko ośmiu lat. Inicjatywa ta koncentruje się na upowszechnianiu zasad etycznej współpracy pomiędzy przedstawicielami rynku wyrobów medycznych a przedstawicielami systemu ochrony zdrowia. W ramach projektu na terenie całej Polski prowadzone są warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych oraz kampania edukacyjna w zakresie transparentnych relacji pomiędzy uczestnikami systemu ochrony zdrowia. Eksperci projektu przeprowadzili również pilotażowe wdrożenia systemu compliance w trzech szpitalach. Dynamika rozwoju branży wyrobów medycznych jest bardzo wysoka. Ważne jest, aby powstawaniu innowacyjnych technologii medycznych towarzyszyły etyczne zachowania biznesowe. Takie wydarzenia, jak targi SALMED stanowią świetną okazję do promowania transparentnych relacji na linii system ochrony zdrowia – przemysł medyczny mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED.