W dniach 21 – 22 lutego 2018 roku w ramach projektu MedKompas Izba POLMED przeprowadziła podwójne warsztaty z zakresu działań antykorupcyjnych w Szpitalu Specjalistycznym im. H. Klimontowicza w Gorlicach. 

W warsztatach  z zakresu prawnych i etycznych aspektów odpowiedzialności i współpracy sektora ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych uczestniczylo ponad 60 pracowników placówki, a w tym: lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracji szpitala.

Wykłady, stanowiące jeden z elementów warsztatów poprowadzili: ekspert ds. prawa mec Andrzej Bendarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny OIGWM POLMED Witold Włodarczyk. Wszyscy uczestnicy warsztatów otrzymali przygotowane przez zespół prawniczy wzory umów, kodeks etyki Izby POLMED, jak również materiały prezentowane w trakcie spotkania dotyczące prawnych i etycznych aspektów współpracy sektora ochrony zdrowia z sektorem branży wyrobów medycznych. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy wypełniali ankietę ewaluacyjną.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji szpitala za zaproszenie i wsparcie w reazliacji warsztatów.

Zespół MedKompas