W dniach 14 i 15 lutego 2018 roku w Szpitalu Specjalistycznym w Nowym Sączu w  ramach projektu MedKompas Poland zostały zrealizowane warsztaty pt. „Prawne i etyczne aspekty odpowiedzialności lekarzy i przedstawicieli przemysłu medycznego na gruncie obowiązującego prawa”.

W warsztatach udział wzięli lekarze, pielęgniarki i pracownicy administracyjni placówki. Wykłady z zakresu prawa, polityki compliance i z zakresu szeroko rozumianej etyki poprowadzili: mecenas Andrzej Bednarczyk, dr Dariusz Bąk z Centrum Etyki Biznesu i dyrektor generalny Izby POLMED Witold Włodarczyk.

Wszyscy uczestnicy warsztatów w ramach spotkania otrzymali materiały dotyczące poruszanej tematyki, wzory bezpiecznych umów opracowane przez zespół ekspertów, jak również Kodeks Etyki Izby POLMED. Po przeprowadzonych warsztatach uczestnicy mieli okazję sprawdzić nabytą wiedzę przystępując do testu sprawdzającego, jak również ocenić jakość tematyki spotkania i organizacji warsztatów poprzez anonimową ankietę ewaluacyjną. Wypowiedzi uczestników zawarte w ankiecie wskazują na duże zainteresowanie prezentowaną tematyką która stanowi odpowiedź na oczekiwania sektorów ochrony zdrowia i branży wyrobów medycznych.

Warsztaty MedKompas Poland realizowane są w oparciu o program zatwierdzony przez Naczelną Izbę Lekarską, która wyraziła swoją aprobatę i poparcie dla działań Izby Polmed w zakresie edukacji i promocji etycznych standardów zachowań, jak również w zakresie wdrażania transparentności relacji pomiędzy środowiskiem biznesowym a medycznym.

Serdecznie dziękujemy za udzielone wsparcie w zakresie realizacji warsztatów. Dziękujemy również wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach!

Zespół MedKompas Poland!