Informacja prasowa, Warszawa, 27.09. 2016

27 września 2016 r. w Warszawie odbyła się konferencja MedKompas na półmetku: system compliance w szpitalu – wprowadzenie i funkcjonowanie. Kodeks Etyki branży medycznej – zmiany w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym.

Jako prelegenci wystąpili: Józef Jakubiec, dyrektor generalny Izby Producentów i Dystrybutorów Diagnostyki Laboratoryjnej; Ewa Karamon, dyrektor Powiatowego Centrum Zdrowia w Malborku; prof. Bolesław Rok, v-ce dyrektor Centrum Etyki Biznesu, Akademia Leona Koźmińskiego; Marcin Szczepański, compliance oficer, Siemens Sp. z o.o., relationship manager projektu MedKompas; Mariusz Witalis, partner w dziale Doradztwa Biznesowego, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć EY w Polsce.

Spotkanie poprowadził Witold Włodarczyk, dyrektor generalny OIGWM POLMED i projektu MedKompas.

Konferencja miała na celu podsumowanie dotychczasowej realizacji projektu MedKompas, jak również zapoznanie uczestników z nadchodzącymi zmianami wynikającymi z opracowania nowego kodeksu etyki dla branży wyrobów medycznych. Zaproszeni eksperci dyskutowali również o tym, jak zapobiegać zjawiskom korupcyjnym i utrwalać prawidłowe wzorce zachowań etycznych wśród pracowników systemu ochrony zdrowia.

Witold Włodarczyk rozpoczął konferencję od przedstawienia prelegentów, powitania gości i podsumowania dotychczasowych działań podjętych w ramach projektu MedKompas II.

– Obecnie prowadzimy drugą edycję projektu MedKompas. W sumie od 6 lat promujemy etyczną współpracę w systemie ochrony zdrowia. W ramach nowej tury, która trwa od listopada 2014, kontynuujemy niektóre działania z poprzedniego etapu, jak również realizujemy całkowicie nowe aktywności.

Organizowane w całej Polsce darmowe warsztaty na temat prawnych i etycznych aspektów współpracy przedstawicieli ochrony zdrowia z przedstawicielami przemysłu medycznego stanowią ciąg dalszy działań rozpoczętych już w 2010 r. Naszym zdaniem ta aktywność przynosi najwięcej korzyści zarówno szpitalom, jak i branży wyrobów medycznych, ponieważ daje możliwość dotarcia do szerokiej grupy odbiorców.

W nowej turze projektu MedKompas przeprowadziliśmy już 34 szkolenia na terenie całej Polski, w których uczestniczyło blisko 1000 osób. Wzięliśmy udział w najważniejszych wydarzeniach branżowych w Polsce i zorganizowaliśmy pięć debat, w trakcie których dyskutowaliśmy o potrzebie wprowadzania systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia.

W ramach nowych aktywności opracowaliśmy uniwersalny zestaw dokumentów stanowiących podstawę do wprowadzenia systemu compliance w placówce ochrony zdrowia, jak również przeprowadziliśmy wdrożenie tego systemu w dwóch szpitalach tj. w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym im. dr S. Jasińskiego w Zakopanem oraz w Szpitalu im. dr Jadwigi Obodzińskiej–Król w Malborku. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie będzie kolejnym szpitalem, który skorzysta z naszej pomocy w tym zakresie – informuje Witold Włodarczyk.

W przyszłości z opracowanych wzorcowych dokumentów będzie mogła skorzystać każda placówka ochrony zdrowia, która będzie chciała wdrożyć u siebie system compliance. Potrzeby każdej placówki w zakresie compliance mogą być różne, stąd wzory będą mogły być modyfikowane przez placówki i zaadaptowane do ich indywidualnych potrzeb.

Marcin Szczepański przedstawił genezę inicjatywy Siemens Integrity Initiative, w ramach której finansowany jest projekt MedKompas. Opowiedział również o tym, jak wygląda struktura systemu compliance w firmie Siemens. Obecnie jesteśmy dumni z kultury compliance panującej w naszej firmie. Początkowo firma koncentrowała się na badaniu, gdzie występują problemy i reagowaniem na nie. Aktualnie bazujemy na trzech filarach tj. zapobieganiu, odkrywaniu i reagowaniu. Sprawdzamy,

który obszar jest dla nas najbardziej ryzykowny i staramy się zapobiegać występowaniu zagrożeń poprzez wprowadzenie regulacji, procedur, szkolenia, komunikację i doradzenie jak działać w trudnych sytuacjach – mówił Marcin Szczepański.

Dodał również, że poprzez program Siemens Integrity Initiative wspierane są takie inicjatywy jak MedKompas, aby pomóc innym podmiotom rozwinąć wysokie standardy etyczne i podnieść standardy rynkowe.

Rozmówcy podkreślali, że w Polsce nadal jest dużo do zrobienia w kwestii promowania etycznych zachowań biznesowych. Wskazywali, że nasz kraj wciąż znacznie odstaje od państw Europy Zachodniej, czy Stanów Zjednoczonych pod względem transparentności relacji w biznesie. To co jest uznawane za normę np. w Stanach, w Polsce postrzegane jest jako zbyteczna biurokracja.

W Polsce osoba, która sygnalizuje występowanie nieprawidłowości postrzegana jest negatywnie. Amerykanie mają inne podejście, a mianowicie nagradzają sygnalistów. U nas wciąż panuje przekonanie, że ktoś, kto informuje jest donosicielem. To podejście powoli się zmienia, ale nie da się w pełni walczyć z nadużyciami dopóki nie wprowadzi się odpowiedniego mechanizmu ich zgłaszania – powiedział Witalis.

W Polsce jesteśmy jeszcze na etapie, gdzie łatwiej nam się deklaruje, a gorzej egzekwuje. W związku z tym, w wielu podmiotach funkcjonują kodeksy etyki, ale często nikt nie podchodzi do nich poważnie. Są traktowane, jako martwe dokumenty – mówił prof. B. Rok. W ramach mojej pracy staram się stworzyć w firmach regulacje, które pozwolą pracownikom informować o występowaniu nadużyć i niezgodnościach z deklarowanymi zasadami etyki. Okazuje się, że aby pracownicy zgłaszali nadużycia i nieprawidłowości, niezbędne jest wprowadzenie procedur zapewniających im anonimowość. Wdrożenie kultury etycznej bezpośrednio przekłada się na zaangażowanie pracowników, a to przekłada się na różne wskaźniki finansowe i wartość całej firm, szpitala czy organizacji publicznej – dodał.

Ewa Karamon przyznała, że wprowadzenie systemu compliance w kierowanym przez nią szpitalu, powodowane było chęcią podwyższenia jakości świadczonych usług i uzyskania akredytacji Centrum Monitorowania Jakości. Zgłosiliśmy się do Izby POLMED, aby pomogła nam stworzyć odpowiednie dokumenty i przeszkoliła naszych pracowników. W wyniku tych działań świadomość naszego personelu w kwestiach etycznych znacząco wzrosła. Wdrożenie systemu compliance miało również wpływ na przyznanie nam akredytacji. Dodatkowe korzyści z uczestnictwa w projekcie to uregulowanie współpracy z przedstawicielami firm sprzętowych i farmaceutycznych. W placówce wywiesiliśmy również tablice informujące, że w naszym szpitalu najlepszym dowodem wdzięczności od pacjenta jest zwykłe słowo „dziękuję”– powiedziała dyrektor Karamon. Bariery, na które się natknęliśmy to niestety przyzwyczajenia i mentalność ludzka. Trudno z tym walczyć, ale staramy się i idziemy do przodu. – dodała.

Ostatnią część konferencji poświęcono zmianom, jakie w relacjach lekarz – przemysł medyczny wprowadzi nowy Kodeks Etyki, który wkrótce zostanie przyjęty zarówno przez OIGWM POLMED, jak i IPDDL.

Najważniejsze zmiany jakie niesie za sobą przyjęcie nowego kodeksu to zmiana zasad współpracy firm z lekarzami. Od stycznia 2018 roku nie będzie możliwości bezpośredniego finansowania pracowników ochrony zdrowia. Wszystko zostanie przeniesione na podmioty trzecie. Nowy kodeks reguluje zasady organizacji spotkań marketingowych czy handlowych poprzez doprecyzowanie m.in. wymagań co do miejsca, sposobu i zakresu finansowania, przekazywania prezentów. Kodeks zdecydowanie narzuca większa dyscyplinę i samoregulację na branżę – poinformował Józef Jakubiec.

Na zakończenie spotkania prelegenci zgodnie przyznali, że w temacie popularyzacji etycznych zachowań biznesowych jest Polsce jeszcze wiele do zrobienia, a projekt MedKompas jest doskonałą odpowiedzią na potrzeby systemu ochrony zdrowia. Dyrektor Włodarczyk wyraził nadzieję, że wprowadzanie systemu compliance w placówkach ochrony zdrowia stanie się niedługo standardem a nie wyjątkiem.